LH: (Mrs Ngọc) 098 367 5650

Đá Bazan Tượng đá

HÌnh mẫu : theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: Theo yêu cầu khách hàng

Chất liệu: Đá tự nhiên và đá nhân tạo