Đá bó Vỉa vác cạnh Xanh rêu


Đá trắng bó vỉa hè

Kích thước: Rộng 260 * Cao 230 x dài 1000 mm

Đặc điểm: Bề mặt nền trắng xám, vát cạnh

Dùng để bo vỉa hè

Hotline: 0935 817 037 - 0984 108 839