Tìm hiểu – Lên ý tưởng – Lựa chọn – Thiết kế
Lấy khách hàng làm trọng tâm trong mỗi dự án, BẢO HOÀNG luôn nỗ lực và hỗ trợ hết mình. Chúng tôi thiết kế tổ ấm cho chính chủ nhân của nó, do đó việc trao đổi thông suốt với nhau trong toàn bộ dự án là cực kỳ quan trọng. Để khách hàng dễ hình dung hơn, chúng tôi phát triển các bước diễn giải cụ thể theo từng tiến độ thiết kế.