H: Hệ thống của BẢO HOÀNG mở và đóng cửa lúc mấy giờ?
Đ: Tất cả các chi nhánh đều mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối; từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
H: Vì sao sản phẩm thường hay hết hàng?
Đ: Chúng tôi luôn cố gắng duy trì số lượng hàng hóa có trong catalogue ở mức cao nhất. Tuy nhiên, số lượng đó còn tùy theo sức bán của một mặt hàng hoặc quá trình cung cấp hàng có bị trì hoãn hay không. Thông tin về lô hàng mới của những sản phẩm hết hàng luôn được cập nhật liên tục. Sản phẩm của BẢO HOÀNG được sản xuất ở khắp nơi trên thế giới và có nhiều trường hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiếp nhận hàng hóa.
H: Tôi có thể thanh toán trực tuyến rồi nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng hay không?
Đ: Hiện tại chúng tôi chưa hỗ trợ hình thức mua sắm này.
H:  Tôi có thể đặt hàng trực tuyến rồi nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng hay không?
Đ: Hiện tại chúng tôi chưa hỗ trợ hình thức mua sắm này. Tất cả sản phẩm của đơn giao hàng trực tuyến sẽ được chuyển trực tiếp từ Kho đến nhà của bạn nên không thể nhận sản phẩm đã đặt trực tuyến tại cửa hàng.